ដំណើរការដោយ YTO

 • Yto ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតកំណត់ Dg Genset 35kVA 40kVA 55kVA 70kVA 75kVA 105kVA 110kVA

  Yto ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតកំណត់ Dg Genset 35kVA 40kVA 55kVA 70kVA 75kVA 105kVA 110kVA

  លក្ខណៈ​ពិសេស:
  - រចនាសម្ព័ន្ធបង្រួមនៃទំហំតូច
  - ការពារទឹកភ្លៀង និងកាត់បន្ថយសំលេងរំខាន
  - ប្រតិបត្តិការសាមញ្ញ និងរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់
  - រន្ធ forklift ងាយស្រួលផ្លាស់ទី
  - ធុងឥន្ធនៈស្តង់ដារ 8-10 ម៉ោង និងច្រើនពណ៌សម្រាប់ជម្រើស
  - ប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងឧស្សាហកម្ម ការជីកយករ៉ែ អគារ ការដឹកជញ្ជូន